Privacy policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Pearle Studio, onderdeel van Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"). Brilmij is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

Brilmij respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Brilmij verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en/of aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Brilmij verstrekken.

Brilmij verwerkt ook medische persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de verkoop van contactlenzen en brillen op sterkte. Hiervoor verzamelt Brilmij oogmeetgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Brilmij verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Brilmij gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Brilmij, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor het versturen van reclame per post, voor statistische doeleinden, en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Uw bijzondere persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt Brilmij uw toestemming, voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Brilmij zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, waaronder mogelijk Google en Facebook, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Brilmij of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Brilmij zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij maken gebruik van segmentatiegegevens van de organisatie Whooz. Als segmentatiespecialist geeft Whooz voorspellingen van kenmerken, interesses en gedragingen van alle Nederlandse huishoudens. Deze gegevens gebruiken wij onder andere voor onze merkpositionering, om onze services te verbeteren en om onze campagnes te optimaliseren.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Whooz is terug te vinden op www.whooz.nl. Heb je vragen hierover? Mail deze naar compliance@whooz.nl.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Brilmij bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Brilmij over u verzamelt. Ook kunt u Brilmij verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Pearle Studio t.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan u vragen om dit te kunnen verifiëren.

Contact functionaris gegevensbescherming

Brilmij heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die je kan bereiken via dpo@grandvisionbenelux.com.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brilmij, dan kan je bij ons een klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.